Üç gün süren “Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu”nun sonuç bildirgesi açıklandı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin ev sahipliğini yaptığı, “Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu” sona erdi. “Uyuşturucuya karşı ortak akıl” başlığıyla gerçekleştirilen sempozyum; Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Avrupa Birliği Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), Avrupa Konseyi Pompidou Grubu gibi uluslararası seviyede uyuşturucu sorunu etrafında 20’den fazla teşkilatla, 50 ülkeden alanında uzman 100 konuşmacıyı bir araya getirdi.

Sempozyum boyunca, İngiltere, Yunanistan, Avustralya, Meksika, Afganistan, İtalya, Malta, İsveç, İsviçre, Polonya ve Litvanya’da halen uygulanmakta olan ve uyuşturucuyla ilgili tedavi ve rehabilitasyon süreçleri hakkında tecrübe paylaşımları yapıldı, başarılı uygulamalara yer verildi.

Üç gün süren oturumların sonunda ortaya çıkan sonuç bildirgesi Türkiye Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman tarafından açıklandı.

Uyuşturucu madde kullanımı ile mücadelede elde edilen bilgi birikimi ve tecrübe düzeyinin her geçen gün arttığını belirten Karaman, “Uyuşturucu madde kullanımına yönelik politikalarda ön plana çıkan yaklaşımın, konunun daha çok bir halk sağlığı sorunu olduğu şeklindedir” dedi.

Karaman uyuşturucu madde kullanımına karşı önyargılı tavırların değişmesi gerektiği ve bağımlılığın toplum üzerinde olumsuz etkileri olan bir tıbbi hastalık yerine tıbbı görünüşleri olan bir sosyal olgu olarak anlaşılması gerektiği fikrinin ön plana çıktığını söyledi.

Uyuşturucu madde kullanımı ile mücadelede en önemli ayaklardan birini okulların oluşturduğunu belirten Karaman,“Okullarda yapılacak eğitim ve etkinlik programlarıyla farkındalık ve koruma düzeyi artırabilmektedir” dedi.

Erken müdahale çok önemli

Uyuşturucu bağımlılığı alanında erken müdahale ve tedavinin son derece büyük bir önem taşıdığını ifade eden Karaman, şöyle devam etti: “Yeni, uygulanabilir nitelikte ve kültürel olarak adapte edilebilecek olan müdahale programlarının geliştirilmesi giderek büyük bir önem kazanmaktadır. ‘Müdahaleyi neyin etkin kıldığı sorusu’ temel soru olarak sorulmalı, bağımlılık, lokal/yerel koşullar ve kültürel ihtiyaçlar arasında dikkatli bir denge oluşturulmalıdır. Önleme stratejilerinin daha verimli olabilmesi için bilim, uygulama ve politika arasındaki bağlantı güçlendirilmeli, bunun için ‘sağlık’, ‘gençlik gelişimi’ ve ‘önleme’ kavramlarının anlaşılmasında devletlerin, STK’ların ve halk sağlığı uzmanları arasında ortak bir anlayış olmalı bu mutabakat zemininde birlikte çalışılması gerekmektedir. Stratejiler ancak aileleri, okulları, işyerlerini, toplulukları ve toplumu bir bütün olarak içeren günlük yaşam içinde yaygınlaştırarak yerleştirilir.”

Uyuşturucu kullanımının engellenmesine yönelik hizmetlerin nasıl sunulacağı ve ilgili önemli gelişmeler kaydedilmekle birlikte bunların kalitesi ve hizmet standartlarının belirlenmesine yönelik çalışmalara da ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Karaman, şunları kaydetti:

“Bütün bu nedenlerden dolayı, Yeşilay olarak ulusal ve uluslararası ölçekteki organizasyonları, sivil toplum örgütlerini, ulusal ve uluslararası devlet birimlerini, toplumu ve fertleri uyuşturucu madde kullanımına bağlı zararları önlemek ve azaltmak için harekete geçmeye çağırıyoruz. Bu anlamda şu aşamaları dünya devletleri ve Türkiye adına öncelikli olarak kabul ediyoruz:

1) Uyuşturucu bağımlılığı küresel sağlığı tehdit eden faktörler arasında özellikle son yıllarda hızla yükselerek ilk yirminin içerisine girmiştir. Dolayısıyla uyuşturucu bağımlılığının önlenmesi, erken müdahalesi, tedavisi ve rehabilitasyonu konusunda yapılacak çalışmalara bu gerçeğin farkında olarak hız verilmeli, sağlık politikalarında öncelikli konular arasına konulmalıdır.

HRA – Haber Revizyon Ajans

© 2016 ATS GRUP TÜRKİYE | TANRI YARATTIKLARINI YARATTIKLARI İLE KORUR!

logo-footer

BİZİMLE İLETİŞİMDE KALIN: